Learning about learning in Dutch

The Dutch G3-5 students have been looking for examples of learning this week as part of our identity unit. They started thinking about what learning looks like and made their own checklists to be able to conduct observations in lower primary. While having a close look into classrooms they figured out that learning doesn't necessarily takes place in a quiet environment and that young children learn a lot via play and participating in doing games together. It was a meaningful experience.

Deze week zijn de Nederlandse G3-5 leerlingen op zoek gegaan naar leren als onderdeel van onze unit over identiteit. Eerst hebben zij nagedacht over wat leren eigenlijk is en hoe leren eruit ziet. Daarna hebben ze een observatielijst ontworpen om gericht te kunnen kijken tijdens de lesbezoeken in EC2 t/m G1. Tijdens deze bezoeken kwamen de leerlingen erachter dat leren niet perse plaatsvindt in een stille omgeving maar dat jonge kinderen veel leren door te spelen en samen spelletjes te doen. Het was een betekenisvolle activiteit.