As our first unit we focused on the indigenous people in Norway, the Sami people. As part of this unit we watched a movie which showcased the Sami people's situation and conflicts with the Norwegian society. They were treated poorly and after multiple incidents when Norway put in place an unfair policy to make the Sami people Norwegian. The movie showcases the incidents leading up to the revolt that, to everyone's great surprise, the Sami people implemented in 1852.

I vår første unit, fokuserte vi på urbefolkningen i Norge, Samene. I forbindelse med denne uniten, så vi en film som viste det Samiske folk sin situasjon og deres konflikter med det Norske samfunnet. De ble dårlig behandlet og etter mange situasjoner ble de urettferdig behandlet etter at Norge startet en streng fornorskningspolitikk. Akkurat som regissørens budskap med filmen viser den hvordan et folk som blir drevet til avmakt utfører irrasjonelle handlinger. Som samene i 1852, til alles store overraskelse, gjorde opprør.